Craniosacraal Therapie

Craniosacraal therapie is een lichaamsgerichte therapie, die zich richt op de behandeling van de mens als geheel. Met zachte aanraking wordt het zelf herstellend vermogen van het lichaam aangesproken en tijdens de behandeling krijgt het zo belangrijke bindweefsel weer de kans om te ontspannen. Dit kan een diepe ontspanning geven, maar ook een emotionele ontlading en even zo vaak een combinatie van beide.

 

De behandeling

Het doel van de therapie is ontspanning te creëren in het craniosacraal- en bindweefselsysteem. Dit gebeurt liggend en/of zittend, waarbij je als patiënt je (bij voorkeur gemakkelijk zittende) kleding kunt aanhouden en alleen je schoenen hoeft uit te doen. In een paar stappen doorloopt de therapeut de grote bindweefselstructuren in het hele lichaam. Door te voelen krijgt de therapeut informatie over de toestand van het bindweefsel. Eventuele verstoringen kunnen direct worden behandeld door beweging te brengen op de plek van de blokkades. Omdat craniosacraal therapie uitgaat van het verband tussen onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid richt de craniosacraal therapie zich ook op emotionele ondersteuning m.b.v. therapeutische dialoog.

Om van de therapie te profiteren, hoef je trouwens niet ziek te zijn. Mensen komen vaak terug voor een behandeling omdat ze zich daarna energieker voelen en meer in verbinding met hun kern.

 

Bindweefsel verbindt alle structuren in ons lijf met elkaar

Het craniosacraal systeem is het gebied waarin je hersenen en je ruggenmerg functioneren. Dit gebied is ‘ingepakt’ in vliezen, die een gesloten bindweefselsysteem vormen. Hierbinnen bevindt zich hersen- en ruggenmergvloeistof. Het aanmaken en afvoeren van deze vloeistof gebeurt in een ritme, als een soort ademhaling. Ook in de rest van ons lichaam zit overal bindweefsel, dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. Elke zenuw, elk orgaan, elke spier, elk bloedvat is bekleed met een eigen stukje. Bindweefsel is daarmee een bindende factor in ons lichaam. Het beschermt, steunt en houdt alle onderdelen van elkaar gescheiden en bij elkaar. Essentieel is dat het bindweefsel kan meebewegen en ‘verglijden’ tijdens al onze bewegingen. Dus als we lopen, zitten, sporten, werken en zelfs ademen. Op plekken waar het bindweefsel niet meer voldoende kan meebewegen, ontstaan vroeg of laat problemen.

 

Zelfherstellend vermogen

Je lijf is slimmer dan je denkt: het is in staat om zichzelf te herstellen. Dit zelfherstellend vermogen is goed zichtbaar bij bijvoorbeeld een wondje. Normaal gesproken zorgt het lichaam er zelf voor dat dit wondje weer heelt. Maar door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, een operatie, stress een trauma of verkeerde voeding kan het zelfregulerend vermogen van het lichaam verzwakt zijn. Er ontstaat spanning in het lichaam (bindweefsel) en er ontstaan klachten. Craniosacraal therapie geeft het bindweefsel weer de kans te ontspannen en bevordert zo je zelfherstellend vermogen.

 

Loslaten van (oude) spanning

Wanneer je vastloopt of niet lekker in je vel zit, zie je vaak dat bepaalde patronen in je leven zich herhalen. Geen nee kunnen/durven zeggen en steeds over je grenzen gaan, een sterke behoefte aan controle hebben of je snel afgewezen voelen, zijn hier voorbeelden van. Het herkennen hiervan is al een belangrijke stap! Vaak zijn dit oude patronen die je op jongere leeftijd hebt ontwikkeld, maar nu niet altijd meer nodig of zelfs soms beperkend zijn. Door bewustwording en erkenning van de oorsprong van deze patronen kunnen ze onderdeel van je verleden gaan worden en komt er ruimte in het nu.

Voor meer informatie over Craniosacraal Therapie  kun je ook kijken op de website van de beroepsvereniging http://www.ucncranio.nl/ .